- tłumacz ustny i pisemny języka niemieckiego
  i polskiego (dyplom IHK – niemieckiej Izby
  Przemysłowo-Handlowej)
- członek BDÜ – Niemieckiego Związku Tłumaczy
- tłumacz ustny i pisemny języka polskiego, 
  zaprzysiężony przez prezesa Sądu Krajowego
  w Koblencji dla potrzeb sądów i notariatów Kraju
  Związkowego Nadrenii-Palatynatu

- wyższe wykształcenie ekonomiczne – magister
  ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
- wieloletnie doświadczenie zawodowe
  w organizacji reprezentującej interesy polskich
  przedsiębiorstw w RFN

- wykształcenie pedagogiczne
- wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka
  polskiego i niemieckiego
- doświadczenie zawodowe jako wykładowca
  akademicki