Problem:
Kultura każdego kraju wiąże się z innymi zwyczajami. To co w Niemczech cieszy
się uznaniem, może być w Polsce przyjmowane z dezaprobatą i na odwrót.

Kto jest w stanie przewidzieć sytuacje, w których można urazić swoim zachowaniem,
ten jest w stanie ich unikać. Kto takiej wiedzy nie posiada, ryzykuje porażkę
w negocjacjach i rozmowach.

Rozwiązanie:
Oferuję Państwu indywidualnie ukierunkowane przygotowanie do kontaktów z mentalnością
i zwyczajmi drugiego kraju. W ten sposób unikną Państwo niepowodzeń i osiągną lepsze
wyniki realizowanych przedsięwzięć.