Tłumaczenia pisemne
korespondencja, dokumenty, zapytania, oferty, kontrakty, ogólne warunki umowne, dokumentacje produktów,
katalogi, broszury, prospekty, strony internetowe, teksty reklamowe, przemówienia, prezentacje, materiały
szkoleniowe, raporty roczne, komunikaty i artykuły prasowe, biznesplany, dokumenty założycielskie, wykłady
fachowe, oferty pracy, ...

Tłumaczenia ustne
rozmowy handlowe, negocjacje, prezentacje produktów i szkolenia, targi i wystawy, konferencje prasowe,
wykłady, konferencje telefoniczne, ...

Specjalne i intensywne kursy językowe
w celu przygotowania do pobytu za granicą lub jako dodatkowa kwalifikacja zawodowa na potrzeby:
eksportu i importu, sekretariatów, zaopatrzenia, marketingu, zbytu, serwisantów, opiekunów klienta, ...