Tłumaczenia pisemne
korespondencja prawna, zeznania świadków, pozwy, ekspertyzy, umowy, uwierzytelnianie
dokumentów, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestrów, testamenty, ...
 
Tłumaczenia ustne
rozmowy z klientami, przesłuchania, zeznania świadków, poświadczenia notarialne, rozprawy
sądowe i postępowania polubowne, czynności urzędowe, ....

Specjalne i intensywne kursy językowe:
w celu przygotowania do pobytu za granicą lub jako dodatkowa kwalifikacja zawodowa
na potrzeby: policjantów, adwokatów i prokuratorów, sędziów, notariuszy,...